Historie

V roce 1990 zakladatel živnosti Jan Rott zahájil v prostorách budovy OD Prior (dnes Krušnohor) na Náměstí Svobody v Teplicích v Čechách podnikání v oboru výroba klíčů, drobný prodej zámečnického zboží. V prodejně jste si mohli koupit klíče, zámky, kování a další zboží k mechanickému zabezpečení vašeho majetku.

Nedílnou součástí nabídky byly i doplňky a další zboží (poštovní schránky, pokladničky,…) Současně s rozšiřováním obchodu zabezpečoval Jan Rott i odbornou pomoc při montážích zámků, uzamykacích systémů a v podstatě všech služeb se zabezpečováním souvisejících. Nedílnou součástí nabízených služeb bylo i odborné otevírání zabouchnutých dveří domů, bytů, aut, zablokovaných systémů a různých dalších poruch vašich zámků, trezorů apod.

Poskytování odborných služeb – nouzové otev ťrání bytů, aut i trezorů díky vysoké spolehlivosti nejen odborné, ale i morální často probíhala na zakázky a v součinnosti s Policií ČR. A s hasičským sborem při záchranných pracích majetku občanů, firem i dalších organizací.